مشارکت کنندگان عزیر سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از حضور و همراهی شما در این نمایشگاه بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم این حضور، زمینه رونق کسب و کار شما را فراهم کرده باشد. همه تلاش ما در ستاد برگزاری نمایشگاه تحقق شعار کسب و کار جهانی با ایران پلاست بوده است. امیدواریم در این زمینه موفق شده باشیم. 

از مشارکت کنندگان محترمی که هنوز فرم نظرسنجی را تکمیل نکرده اند درخواست می شود که این بخش را تکمیل نمایند. با دریافت نظرات شما امکان برگزاری بهتر نمایشگاه در دوره های بعد فراهم می شود.

لطفا در بخش ارتباط با مدیریت ایرادهای این دوره نمایشگاه را ذکر فرمایید و بگویید که برای بهبود نمایشگاه چه کارهایی باید انجام شود تا با درنظر گرفتن انتقادهای شما نمایشگاه چهاردهم بهتر و باشکوه تر برگزار شود.

به زودی تاریخ عودت چک ضمانت و تحویل فاکتورهای رسمی اعلام می شود.