مشارکت کنندگان محترم نمایشگاه ایران پلاست، با توجه به آغاز روند صدور فاکتورهای رسمی خواهشمند است درصورتیکه علاقه مند به دریافت فاکتور رسمی هستید حداکثر تا تاریخ 13 مهر درخواست خود را در پنل کاربری خود در سامانه ثبت نام نمایشگاه ثبت نمایید تا نسبت به صدور فاکتور رسمی اقدام گردد. آخرین مرحله از روال نمایشگاه به این موضوع اختصاص یافته است.

دقت فرمایید بعد از این تاریخ امکان صدور فاکتور فراهم نیست.