مشارکت کنندگان محترم سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، با توجه به صدور فاکتورهای رسمی (درصورت درخواست شرکت ها) چک ضمانت و فاکتور رسمی شرکت ها از تاریخ سه شنبه 21 آبان تا پنجشنبه 30 آبان در شرکت سپنتاس کیش به مشارکت کنندگان محترم تحویل داده می شود.

لطفا نمایندگان شرکت ها با دردست داشتن معرفی نامه، مهر شرکت و رسید تحویل چک ضمانت روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 16 و روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 13 به ستاد برگزاری نمایشگاه به نشانی تهران- بزرگراه مدرس شمال- خیابان شهید دستگردی- خیابان فرید افشار- خیابان دولتشاد شرقی- تقاطع جام- ساختمان شماره 1- طبقه دوم غربی- واحد 9 - شرکت سپنتاس کیش مراجعه نمایند.