به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست می رساند :

جهت انتقال تجهیزات سنگین به داخل نمایشگاه لازم است از خدمات جرثقیل در داخل محل دائمی نمایشگاه های  بین المللی تهران  استفاده نمایند.

در این زمینه امور خدمات نمایشگاهی با شماره های تماس 21913050 و21913051 و 21913048 و 21913049 و 21912322 پاسخگوی در خواست های  متقاضیان می باشد .

ضمنا شماره 21913055 به عنوان واحد ناظر معرفی شده است.