پیمانکار غرفه های پیش ساخته نوع 1، نوع 2 و نوع 3  شرکت آرمان ساز به نمایندگی آقای علی بحیرایی به شماره تلفن 09121328195 معرفی می شود. 

مشارکت کنندگان محترم می توانند در صورت لزوم با ایشان تماس بگیرند. 

 

ضمنا جهت دریافت تجهیزات اضافه غرفه های پیش ساخته می توانند با شماره 09121437805 تماس بگیرند.