آغاز ثبت نام نمایشگاه مجازی ایران پلاست
info@iranplast.ir Englishمعرفی برگزار کننده

نمایشگاه بین­ المللی ایران پلاست نخستین بار به ابتکار شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور در بازارهای جهانی در سال 1381 برگزار شد. با توجه به نقش موثر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تولید مواد اولیه مورد استفاده ­ی صنایع پایین ­دستی، این شرکت مدیریت برگزاری این نمایشگاه را در دست گرفت. چهار دوره نخست این نمایشگاه با حضور مشاوران مجرب و با تجربه نمایشگاهی برگزار شد. اما با برخی تغییرات ساختاری، برگزاری این نمایشگاه که صاحب اعتباری جهانی شده بود به روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد و از این دوره تاکنون روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدیریت برگزاری این نمایشگاه را برعهده گرفته است. اکنون با تغییر نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی از یک شرکت مجری طرح و تولید کننده و فروشنده محصولات پتروشیمی به نقش توسعه ­گر چه در بخش بالادست صنعت و چه در بخش پایین­ دست این شرکت در جایگاه تسهیل­ گر و تبیین کننده نقشه راه آینده این صنعت متولی برگزاری این نمایشگاه است. نقشی که می­ تواند زمینه حضور موثرتر و هدفمندتر صنایع پتروشیمی کشور را در بخش پایین ­دست در بازارهای منطقه­ ای که بازار اصلی کشور هستند فراهم کند. از این رو این شرکت قصد دارد برگزاری نمایشگاه­ های منطقه ­ای را در کشورهای همسایه برنامه ریزی و اجراء نماید تا زمینه حضور تولیدکنندگان کشور در بازارهای هدف و صادراتی را فراهم آورد.