آغاز ثبت نام نمایشگاه مجازی ایران پلاست
info@iranplast.ir English
تاریخ خبر : 1402/4/20

اطلاعیه شماره یک ایران پلاست 1402به اطلاع کلیه علاقمندان و متقاضیان مشارکت در هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست 1402 می رساند که ثبت نام از روز چهار شنبه مورخ 21 تیر ماه آغاز و تا ۳1 تیر ماه ادامه خواهد داشت، بدیهی است بعد از این تاریخ امکان پیش ثبت نام برای هیچ شرکتی میسر نخواهد بود. شایان ذکر است کلیه شرکت هایی که از طریق سامانه مربوط به دوره قبل در روز های قبل از 21 تیر ماه ثبت نام نموده اند فاقد اعتبار بوده و الزاما میبایستی مجدد نسبت به پیش ثبت نام خود از طریق سامانه هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست در تاریخ 21-31 تیر ماه اقدام نمایند.

ضمنا تنها مرجع رسمی ثبت نام و حضور در نمایشگاه ایران پلاست سایت رسمی نمایشگاه ایران پلاست خواهد بود.

شایان ذکر است ثبت نام اولیه شرکت ها پس از بررسی و پالایش نهایی توسط ستاد برگزاری و تایید امکان ادامه فرآیند ثبت نام از طرف متقاضی میسر خواهد بود.

همچنین انجام پیش ثبت نام اولیه توسط متقاضیان هیچ گونه تعهدی برای ستاد برگزاری جهت اختصاص فضا به شرکت متقاضی که ثبت نام اولیه نموده اندایجاد نخواهد نمود.

ایران پلاست 1402در تاریخ 26 تا 29 شهریور ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

ضمنا از مراجعه حضوری به ستاد برگزاری جدا خودداری فرمایید.

شماره تماس جهت ارتباط با ستاد برگزاری 

۴۲۹۱۷۰۰۰  (داخلی های 131-116-133-135)