آغاز ثبت نام نمایشگاه مجازی ایران پلاست
info@iranplast.ir English
تاریخ خبر : 1402/6/17

اطلاعیه شماره شش ایران پلاست 1402مشارکنندگان محترم

با توجه به اینکه آخرین زمان ارسال اطلاعات دایرکتوری روز شنبه مورخ 18 شهریور می باشد، لذا خواهشمنداست نسبت به تکمیل و ارسال فرم دایرکتوری طبق زمان مقرر اقدام فرمائید بدیهی است در صورت عدم ارسال فرم دایرکتوری اطلاعات آن شرکت محترم در کتاب نمایشگاه چاپ نخواهد شد. ضمنا درج دایرکتوری در کتاب نمایشگاه هیچ گونه هزینه ای برای شرکت ها نخواهد داشت.