آغاز ثبت نام نمایشگاه مجازی ایران پلاست
info@iranplast.ir English
تاریخ خبر : 1402/6/17

اطلاعیه شماره هفت ایران پلاست 1402نقشه قطعی و آخرین متراژ و همچنین جانمایی نهایی کلیه شرکتهای حاضر در هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست بر روی سایت بارگذاری گردیده است، لذا از کلیه مشارکت کنندگان محترم تقاضا می گردد ضمن مراجعه به سایت بر اساس متراژ نهایی و موقعیت فضای اختصاص داده شده، به شرکتهای متقاضی نسبت به طراحی و غرفه سازی اقدام نمائید.