آغاز ثبت نام نمایشگاه مجازی ایران پلاست
info@iranplast.ir English
تاریخ خبر : 1402/6/18

اطلاعیه شماره هشت ایران پلاست 1402خواهشمنداست از لینک ذیل فرم های مربوطه را دانلود نموده و پس از مطالعه مهر و امضا فرمائید.

فرم ها 

و یا از قسمت ضوابط و دستورالعمل ها دانلود نمائید 

کارشناس فنی جهت هماهنگی

آقای گلبند 09123573645