آغاز ثبت نام نمایشگاه مجازی ایران پلاست
info@iranplast.ir Englishزمان و مکان برگزاری

محل برگزاری

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

زمان برگزاری

26 الی 29 شهریور ماه ساعت 8 الی 15